با سلام خدمت بازدید کنندگان سایت لطفا نظرتان را درباره این سایت بفرمایید؟
(86.70%) 150
عالی
(3.468%) 6
خیلی خوب
(5.202%) 9
خوب
(0.578%) 1
متوسط
(1.156%) 2
عادی
(1.156%) 2
ضعیف
(1.734%) 3
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 173